02/05/2016

Načini plaćanja

1.NAČIN:
Jednokratna uplata do roka prijave (Gotovinska ili uplata na žiro račun)

2.NAČIN:
Obročno do polaska (Gotovinske ili uplate na žiro račun)

3.NAČIN:
Karticama – jednokratno ili s odgodom plaćanja

Magellan doo

OIB: 61505465280

ID kod: HR-AB-21-060354999

IBAN: HR4823300031174139025